Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok obrotowy
Informacja dodatkowa do sprawozdania
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie z badania 4audyt