Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki Duality S.A. za II kwartał 2021r.

RB EBI 10/2021

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego został określony na dzień 10 sierpnia 2021r.

Spółka informuje, że raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2021 r. Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.