Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation

Raport bieżący 20/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada Emitent powziął informacje o rozpoczęciu procesu certyfikacji gry Barn Finders (dalej jako: Gra) na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation. W ww. procesie Emitent odpowiedzialny jest za wydanie Gry na konsolę.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.