Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu współpracy z 505 Game SPA

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczącego podpisania umowy wydawniczej z 505 Game SPA, której przedmiotem była współpraca w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) oraz raportu bieżącego ESPI 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku dotyczącego przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z ww. umowy z 505 Games na nowo powstały brand o nazwie Hook S.r.l., informuje, iż w dniu 20 listopada 2023 roku zostało podpisane porozumienie z dnia 13 listopada 2023 roku dotyczące rozwiązania współpracy pomiędzy stronami [dalej jako: Porozumienie]. Zgodnie z Porozumieniem Emitent ma wyłączne prawo do wydania Gry w wersji konsolowej (XBOX X/S, Playstation 5).

W związku z powyższym, z dniem 20 listopada 2023 roku strony kończą dotychczasową współpracę w zakresie określonym w umowie wydawniczej. Zarząd rozpocznie poszukiwania partnera do wydania Gry lub rozważy decyzję o samodzielnym jej wydaniu.

Emitent zdecydował się przekazać niniejszą wiadomość z uwagi na istotne znaczenie gry Unholy na przyszłe wyniki finansowe Spółki.