Podpisanie aneksu do umowy z 505 Games

Raport ESPI 14/2022

Data sporządzenia: 2022-07-14
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu 14 lipca 2022 roku został podpisany aneks do umowy z dnia  25 stycznia 2021 roku (dalej:  „Umowa”) dotyczący przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 Games SPA (dalej jako: 505) na nowo powstały brand wydawniczy należący do Digital Bros Group o nazwie Hook S.r.l. (dalej jako: Hook). Zmiana brandu podyktowana jest zmianami organizacyjnymi w Digital Bros Group i w żaden sposób nie wpływa na plany produkcyjne gry Unholy oraz członków zespołu produkcyjnego i marketingowego po stronie wydawcy. W opinii Zarządu ponadto może to pozytywnie wpłynąć na większe zaangażowanie wydawcy w działania marketingowe gry.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.