Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 8/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, opinia Zarządu, wzór pełnomocnictwa oraz klauzula RODO.