Informacja na temat przekroczenia istotnej liczby graczy oczekujących na zakup gry Accident

Raport bieżący 7/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w dniu 5 maja 2021 r. powziął informację, że liczba graczy oczekujących na zakup gry Accident (dalej jako: Gra) w sklepie Steam (tzw. Wishlist) przekroczyła 80 tys. graczy.

Premiera pełnej wersji Gry (wyjście z Early Access) planowana jest na II kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.