Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram
publikowania raportów okresowych w roku 2024.
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej
przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3
do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”