Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

RB EBI 1/2020

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2020, zgodnie z którym raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2020 r.

Ewentualne zmiana daty przekazania raportu okresowego zostanie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.